esmaspäev, 15. märts 2010

Naistepäev, Emakeele päev ja arengukava mõttetalgud

Täna 14. märtsil tähistasime Patika söögitoas 13 aktiivse külaelaniku osavõtul tähistasime Emakeele päeva ja nädal tagasi olnud Naistepäeva. Eeskava oli jagatud nii, et Jansa laulis naistele pühendatud 3 eesti autorite pala ja mina lugesin Emakeele päeva puhul 2 Kristjan Jaak Petersoni luuletust. Vaatasime ka minu poolt ülesvõetud ja Jansa poolt monteeritud ja helindatud talviseid mälupildikesi.
Siis aga läksid jutud tõsisemaks - andsin ülevaate eelmise aasta lõpus laekunud arengukava ankeetide koondtabelist. Algselt oli plaanis koostada arengukava kõigi 4 eelisarendatava valdkonna 1 probleemi kohta, kuid kuna seltskond oli liiga väike, siis otsustasime valida ühe valdkonna, mille probleemistikuga tegelesime. Selleks valisime Sotsiaalse infrastruktuuri ja seltsielu valdkonna. Probleemi kirjelduse juures jõudsime taas kooskäimiskoha puudumise juurde, kuid täna avasime erinevaid uusi tahke sel teemal - milline see ruum peaks olema, millele vastama, kui palju ruumi remont maksma läheb.
Üks asi on ruum abirahade toel ära remontida - teine asi aga seda hästi majandada ja hooldada. Jõudsime järeldusele, et see ei saa lihtne ülesanne olema, eriti siis, kui külarahvas aktiivselt korraldatavatest üritustest osa ei hakka võtma. Nii mõnigi tõi näiteks ka tänase koosoleku väiksearvulist osalejate arvu. Suuresti võib ju ka sellisel veidi skeptilisel seisukohal olla ka õigus, kuid ilmselt peame hakkama paralleelselt ruumi remondi kavandamisega korraldama ka temaatilisi õhtuid näiteks söögitoa ruumides, et siis aimu saada, kuidas külaelanikud sündmustest osa hakkavad võtma. Leppisime kokku, et need kooskäimised võiks hakata toimuma 1 kord kuus reedeti. Elame näeme.

Kommentaare ei ole: