Kolmapäev, 18. november 2009

Pillapalus õpetatakse seltsidele omatulu teenimist

Olen praegu kahepäevasel koolitusel esimese vabariigi ajal Pätsu poolt rajatud Pillapalu külas, kus räägitakse MTÜ-de erinevatest võimalustest omatule teenimiseks. Esimene päev hakkab õhtusse jõudma.

Siin on väga palju särasilmseid inimesi erinevates valdkondades tegutsevatest seltsidest ja ideed, mida omatulu teenimiseks välja pakutakse, on fantastiliselt piirangutevabad. Mõtlen kohe, kuidas mõnda neist oma külas realiseerida. Räägitakse oma brändiga leiva turustamisest, erinevatest sotsiaalse suunitlusega akiviseerimisprojektidest ja paljust muust.

Samas ei tohi kindlasti alaväärtustada sellise koolituste võrgustumist soodustavat mõju. See on tõesti võimas.

Kolmapäev, 11. november 2009

Patika Keskuses alustab Naabrivalve sektor

Neljapäeval 5. novembril toimus Patika kohvikus Mäe tee ja selle lähiümbruse majaelanike koosolek, kus otsustati ellu kutsuda Patika Keskuse naabrivalve sektor. Kohal oli umbes 15 inimest, kes valisid enda seast sektori juhiks Janek Kunmani, kes nii või teisiti elab ja töötab küla keskel ja omab seetõttu kõige paremat ülevaadet sellest, mis ümberringi toimub.
Loodan, et ka teiste piirkonna elanike (kaasa arvatud nende, kes naabrivalve sektoriga ei liitunud) tähelepanu ja tegevus aitab kaasa meie ühise elukeskkonna turvalisuse tõstmisel.

Lähiajal saab asi ametlikud allkirjad ka teiste koostööpartnerite poolt, kelleks on MTÜ Naabrivalve, Rae Vallavalitsus, Eesti Politsei.

Samuti on lootust, et naabrivalve sektorid luuakse lähiajal ka Kuremäe uuselamurajoonis ja endiste suvilate piirkonnas.

Pühapäev, 1. november 2009

Värsked uudised saunaklubi jätkuürituselt

Oktoobrikuu viimane saunaklubi Korbal oli juba lõppemas ja me istusime veel Taivo ja Jansaga sauna eestoas, kui helises Taivo telefon ja helistas Janek. Vähem, kui poole tunni pärast oli ta koos Enariga kohal ja rääkis oma värskest unenäost seoses Evarti talu laudaga. Ta oli võtnud omale kohustuseks laguneva lauda katus maha võtta. Täna see ka teoks sai, kuid unenägu seostub selle maja tulevikuga. Talle anti unes teada, et sellesse hoonesse peab tulema Patika küla muuseum. Ta rääkis sellest väga kirglikult ja väga konkreetselt, kuidas see välja nägema hakkab. Tundub, et meil tuleb hakata paralleelselt tegelema mitme suure ühiskondliku hoone projektiga.