Neljapäev, 31. detsember 2009

Head vana-aasta lõppu ja veel paremat uue algust

Selle aasta jõulud ja aastavahetus on tänu rohkele lumele väga valged ja helged.


Nii ei tundugi aasta kõige lühemad päevad liiga lühikestena. Valgus annab jõudu ja värskendab vaimu algavaks aastaks.

Veel viimased tunnid on seda aastat järele jäänud. Kindlasti ei jõua nende jooksul kõiki seni tegemata asju ära teha ja kas peakski. Jõuame ka järgmisel aastal. Rõõmustame ja naudime looduse jõudu, mis on andnud sellel aasta läbi aegade suurema lumesaju detsembri kuus 43 cm ja seda tuleb veel kindlasti juurde.

Ilusat ja teguderohket aastavahetust kõigile külaelanikele ja meie küla sõpradele.

Pühapäev, 20. detsember 2009

Küla seltsimaja saali renoveerimisest

Lähiajal valmib endise Patika kultuurimaja saali ja selle kõrvalruumide renoveerimise projekt, et rahaliste võimaluste tekkimisel oleks võimalik korrastada küla kooskäimiskoht ja selle abil pakkuda külaelanikele erinevaid ühistegevuse võimalusi.

Anname endale selgelt aru, et selle projekti realiseerimine ei saa kerge olema, kuid kes ei proovi sel ka ei õnnestu.
Hetkel on plaan, et esitame külaseltsi nimel taotluse PRIA'le, et meetme 3.2 "Külade uuendamine ja arendamine" kaudu saada osaline rahastus kavandatavatele renoveerimistöödele.
Samuti oleme külaseltsi liikmetega arutanud heategevusliku oksjoni korraldamist 2010. aasta kevadel, et saada rahalisi vahendeid projekti omaosaluse tasumiseks.
Kui kellegil on mõtteid ja ideid, kuidas ta saaks selle projekti realiseerimisele kaasa aidata, võtke ühendust minuga e-posti margus.vain@mail.ee vahendusel.

Teisipäev, 15. detsember 2009

Vääna külakojas peeti Kodukant Harjumaa mõttetalguid

13. detsembril kogunes umbes 30 Harjumaa külaseltside esindajat Vääna Külakotta, et pidada maha mõttetalgud Harjumaa külaliikumise tuleviku perspektiividest.
Päeva esimeses pooles pidas päevajuht-koolitaja Toomas Roolaid loengu erinevatest otsustusmudelitest, alustades Käsu liinist lõpetades koos otsustamisega.
Peale väikest kehakinnistust arutasime kolmes rühmas läbi erinevad Harjumaa külaliikumise arengusuunad.
1. rühm pidi kirjeldama olukorda 5 aasta pärast tingimustes, kus igasugune maakonnasisene külade koostöö on soikunud.
2. rühm kirjeldas olukorda tingimustes, et koostöö jätkub sama aktiivselt kui seni ja 3. rühm sai ülesandeks kirjeldada Harjumaa külaliikumise positiivset stsenaariumi 5 aasta pärast.

Kõik töörühmad tulid oma tööga hästi toime ja erinevaid mõtteuid sai kirja suurel hulgal.
Lahkudes tunnistati, et selliseid kohtumisi on vaja ja loodetavasti toimub järgmine sarnane kokkusaamine juba uue aasta alguses. Täpsemat informatsiooni vt. MTÜ Kodukant Harjumaa kodulehelt http://www.kkharju.ee/ või küsi oma kandi külaseltsi inimeste käest.
Mõttetalgutest võtsid osa Harku, Kiili, Raasiku, Rae, Saku, Saue, Vasalemma ja Viimsi valla külaseltside esindajad. Rae vallast osalesid mõttetalgutel Lagedi, Kopli, Kadaka, Soodevahe, Rae, Vaidasoo ja Patika külade ja alevike esindajad.

Teisipäev, 8. detsember 2009

Külaseltsi liikmed arutasid lähema aja tegevusi

Esmaspäeval 7. detsembril sai Patika söögitoas kokku Kautjala-Patika külaseltsi liikmed.
Kuuest seltsi asutajaliikmest oli kohal 5 seltsilist.
Arutasime seda, kuidas korralikult ellu viia kaks KOP'i toetuse saanud projekti - keda ja kuidas kaasata. Küla arengukavaga seonduvalt arutasime võimalike koosolekute/kokkusaamiste temaatikat ja korralduslikku poolt.
Samui oli teemaks Kultuurimaja saali renoveerimise projet, mille tarbeks selts kavatseb esitada rahalise toetuse saamiseks projekti PRIA-sse ja ka muudesse fondidesse. Ühiselt arutasime võimalikku ruumiprogrammi ja võimalikke ehituse etappe.
Viimase teemana oli arutluse all seltsi liikmeskonna suurendamine ja võimaliku liikmemaksu kehtestamine seltsi liikmetele. Ühiselt otsustati, et liikmemaksu suuruseks saab 100 krooni aastas. See summa võiks olla jõukohane kõigile, kes seltsiga liituda tahavad. Mis on seltsi liikmeks oleku plussid eelised. Ennekõike on see soov ja võimalus ise midagi oma kodukoha heaks ära teha ja tegevusi algatada. Seda soovi on tunnustanud ka Harju Maavalitsus ja Rae Vallavalitsus oma toetusega külaseltsi poolt algatatud projektidele.
OOTAME KÜLASELTSI RIDADESSE UUSI LIIKMEID.
Oma soovist Kautjala-Patika Külaseltsiga liituda, kirjuta e-postkasti margus.vain@mail.ee

Neljapäev, 3. detsember 2009

KOP'i sügisvoor oli Kautjala-Patika Külaseltsile edukas

Kui ma septembri lõpus Kautjala-Patika külaseltsi nimel Kohaliku Omaalgatuse Programmi 2009 a sügisvooru kahte projekti kirjutasin, ei osanud küll loota, et mõlemad projektid saavad positiivse rahastusotsuse. Kaks kuud ootamist päädis täna Harju maavanema korralduse nr. 2330-k jõudmisega minu e-postkasti. 64 projektitaotlust said positiivse rahastusotsuse nende seas 8 projekti Rae valla külaseltsidelt ja nende seast omakorda 2 Kautjala-Patika külaseltsilt.

Arvan, et sellise hea tulemuse saavutamisel on väga suur osa nii Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi, kui ka Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse poolt korraldatud koolitustel. Suur tänu neile selle eest.

Toetust saame nii Patika küla arengukava koostamiseks kui ka videokaamera ja projektori ostuks, et küla sündmusi ja koosolekuid paremini jäädvustada ja taasesitleda.
Positiivsed otsused juba esimesel taotlemisel annavad lootust tulevikus, aga panevad samas ka kohustuse edaspidi veelgi paremaid projekte kirjutada.

Kolmapäev, 18. november 2009

Pillapalus õpetatakse seltsidele omatulu teenimist

Olen praegu kahepäevasel koolitusel esimese vabariigi ajal Pätsu poolt rajatud Pillapalu külas, kus räägitakse MTÜ-de erinevatest võimalustest omatule teenimiseks. Esimene päev hakkab õhtusse jõudma.

Siin on väga palju särasilmseid inimesi erinevates valdkondades tegutsevatest seltsidest ja ideed, mida omatulu teenimiseks välja pakutakse, on fantastiliselt piirangutevabad. Mõtlen kohe, kuidas mõnda neist oma külas realiseerida. Räägitakse oma brändiga leiva turustamisest, erinevatest sotsiaalse suunitlusega akiviseerimisprojektidest ja paljust muust.

Samas ei tohi kindlasti alaväärtustada sellise koolituste võrgustumist soodustavat mõju. See on tõesti võimas.

Kolmapäev, 11. november 2009

Patika Keskuses alustab Naabrivalve sektor

Neljapäeval 5. novembril toimus Patika kohvikus Mäe tee ja selle lähiümbruse majaelanike koosolek, kus otsustati ellu kutsuda Patika Keskuse naabrivalve sektor. Kohal oli umbes 15 inimest, kes valisid enda seast sektori juhiks Janek Kunmani, kes nii või teisiti elab ja töötab küla keskel ja omab seetõttu kõige paremat ülevaadet sellest, mis ümberringi toimub.
Loodan, et ka teiste piirkonna elanike (kaasa arvatud nende, kes naabrivalve sektoriga ei liitunud) tähelepanu ja tegevus aitab kaasa meie ühise elukeskkonna turvalisuse tõstmisel.

Lähiajal saab asi ametlikud allkirjad ka teiste koostööpartnerite poolt, kelleks on MTÜ Naabrivalve, Rae Vallavalitsus, Eesti Politsei.

Samuti on lootust, et naabrivalve sektorid luuakse lähiajal ka Kuremäe uuselamurajoonis ja endiste suvilate piirkonnas.

Pühapäev, 1. november 2009

Värsked uudised saunaklubi jätkuürituselt

Oktoobrikuu viimane saunaklubi Korbal oli juba lõppemas ja me istusime veel Taivo ja Jansaga sauna eestoas, kui helises Taivo telefon ja helistas Janek. Vähem, kui poole tunni pärast oli ta koos Enariga kohal ja rääkis oma värskest unenäost seoses Evarti talu laudaga. Ta oli võtnud omale kohustuseks laguneva lauda katus maha võtta. Täna see ka teoks sai, kuid unenägu seostub selle maja tulevikuga. Talle anti unes teada, et sellesse hoonesse peab tulema Patika küla muuseum. Ta rääkis sellest väga kirglikult ja väga konkreetselt, kuidas see välja nägema hakkab. Tundub, et meil tuleb hakata paralleelselt tegelema mitme suure ühiskondliku hoone projektiga.

Teisipäev, 13. oktoober 2009

64 tooli rahvusooperist

Täna õnnestus siis lõpuks ära tuua renoveeritava Patika Kultuurimaja saali jaoks rahvusooperis "Estonia" kasutult seisnud 64 vana proovisaali tooli. Võib-olla õnnestub veel natukene lisa saada, siis on juba kolmandik külarahvast toolidele istuma panna.
Sellega seoses tahan tänada rahvusooperi juhtivtöötajaid ja muidugi meie meest rahvusooperis - Taivo Pahmanni, Peeter Pranglit ja Tõnu Leppa ning nende firmasid, et nad võimaldasid kasutada toolide transpordiks oma busse ja muidugi Janek Kunmani, kes nendele toolidele kuni saali korrastamiseni oma pööningul panipaiga võimaldas.
Oli üks kiire, kuid õnnelik päev.

Esmaspäev, 12. oktoober 2009

Talgud Paislehe teel


Laupäeval 10. oktoobril toimusid heakorratalgud Patika küla Kuremäe uuselamu rajooni ühel sotsiaalmaa krundil Paislehe tee 1, kuhu tulevikus võiks rajada korvpalli platsi.
See plats oli plaanis puhastada juba kevadiste talgute ajal, kuid siis kahjuks seda ei jõudnud.
Otsustasime seda teha veel enne lume tulekut, et kevadel oleks kergem jätkata.

Hommikul kell 10.30, talgute alguse aegu oli taevas täiesti hall, polnud näha ainsatki heledamat laiku. Läksin siiski Urmi Aldo juurde Paislehe teele oma trimmerile järele, jäime jutustama, peagi liitus meiega Lembit Roostiku tänavalt. Ilm paranes ja peagi rauges vihm. Läksime algul kolmekesi sinna platsile tegutsema. Peagi tuli Rait, kes tõi veel ühe trimmeri lisaks. Mõne aja pärast tulid veel Merivälja Peeter Jõekääru teelt, Õunpuu Margus Roostiku teelt, Hendrik Paislehe teelt. Ilm läks aina paremaks ja päike hakkas paistma. Kohale jõudsid ka Jansa ja Patika saunaklubi liige Viibu, kes tõid endaga kaasa ka trimmeri. Nüüd oli platsil juba 4 töötavat trimmerit ja parasjagu töökäsi kuluheina kokku tassimiseks. Kõik läks plaanipäraselt ja kella poole kolmeks oli kuluhein niidetud ja hunnikutesse kokkukantud. Sõime jaanituleplatsil ühise laua taga ka veel minu abikaasa Anneli valmistatud hernesuppi ja rääkisime nii küla kui üldisemalt eesti teemadel.
SUUR, SUUR TÄNU KÕIGILE OSALEJATELE.

Esmaspäev, 5. oktoober 2009

Talu-aia laat Rae Kultuurikeskuses

Laupäeval 3.oktoobril toimus Rae Kultuurikeskuses MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored ja Rae Kultuurikeskuse ühisel korraldamisel Talu-aia laat ja hoidiste ning küpsetiste konkurss.

Et ma mitmel korral seltskonnas olin kiitnud oma abikaasa leivategu, siis kutsuti meid ka laadale oma leiba pakkuma. Kutsusin ka teisi külaelanikke kaasa, mõnedelt tuli ka positiivset tagasisidet.
Suurem leivategu läks seekord küll natuke untsu. Et olin lubanud minna, siis seda ka tegime. Siiski mõned üksikud leivad said kaasa võetud ja muidugi minu lemmikud, kodus küpsetatud "Rukkikukklid". Tegin eelmisel päeval suurema laari värsket õunamahla ka valmis. Lisaks võtsime mõned porgandid, peedid ja kõrvitsad kaasa ning muidugi paar kasti õunu. Õunamahl oli nii populaarne, et terve 40 liitrine ankur joodi tilgatumaks.

Kiirelt keldrist kaasa haaratud kodune tomatisalat, sibula ja õunaga tõi hoidiste konkursilt ka auhinnaks uhke kastruli. Rukkikuklite eest saime ka auhinna. Fantastiline!

Oma saadusi ja käsitööd olid tulnud ka Soodevahe külavanem Jaanus Tõnisson oma perega. Tema letil olid väljas oma talus valmistatud mesi ja muud hoidised.
Tõnuni talu peremees ja Assaku alevikuvanem, Kalle Suurekivi, oli laadal väljas oma kartulite, porgandite, kapsaste, peetide ja tomatitega.

Kaugemad laadal kauplejad olid Mulgimaalt Viiratsist ja Sürgaverest. Viiratsi mees kauples põdraliha konservidega ja suitsetatud liha- ja vorsti toodetega. Sürgavere külaseltsi letil olid nii magusad küpsetised, kudumid kui ka raamitud lillefotod.

Lastele esitati Kaaretoas Punamütsikese näidendit ja koosolekute saalis said lapsed ja nende vanemad tegeleda nõelviltimisega ja kaunistada endale isikupäraseis hoidistepurke.
Tervisliu toitumise huvilistele pidas loengu tuntud toitumisspetsialist Aive Luigela.

Möldri talu peremees Ivo tõi meile müügiks ka enda valmistatud kohupiima, mis läks nii hästi kaubaks, et kõigile soovijatele ei jätkunudki.

Samuti õnnestus meil laadal realiseerida Korba talu peremehe - "tuntud muusiku, kuid tislerina seni veel tundmatu" - Jaan "Jansa" Elgula valmistatud puidust pink, milliseid on valmistatud seni vaid viis tükki. Selle soetas endale Rae vallavanem Raivo Uukkivi, toetades sellega Kautjala-Patika külaseltsi tegevust 500.- krooniga.

Alguseks


Juba mõnda aega on tegutsenud meie Kautjala-Patika külaselts, millel on oma koduleht, kuid veel enne seda on loodud se blogi. Siis kui ma ta lõin, ei olnud mahti kirjutada. Nüüd võtsin asja uuesti ette.

Viimasel ajal juhtub imelisi asju. Sõbrad külaaktiivist on hakanud tõsiselt kaasamõtlema, kuidas elu Patikal paremaks muuta. Eelmisel nädalal aitas Urba talust pärit Aasa Must mul koostada küla arengukava jaoks ankeeti ja Lepa Olavi aga kirjutas arengukava jaoks natuke küla ajaloost ja oli nõus ka muid osasid kohendama.

Mõni aeg käisin välja idee kirjutada Patika küla esmamainimise 770.-ndaks aastapäevaks küla ajalugu kajastav raamat. Ka selle ideega on inimesed kaasa tulnud ja eriti hea meel on sellest, et esimesed kontaktid kooliealiste külanoortega küla ajaloo ja raamatu kirjutamise teemadel on andnud positiivset tagasisidet: Korba noor peremees Jaan Erik, Merilin Tagavälja talust ja Signy Jaki talust on juba andnud märku, et nad on nõus selles projektis osalema. See on tore.

Eelmisel neljapäeval esitasin Kautjala-Patika külaseltsi nimel esimesed rahataotlused Kohaliku Omaalgatuse Projektist rahade saamiseks.

Reedel rääkisin Janekiga võimalikust endise kultuurimaja saali külaseltsi kasutusse võtmisest. Janek oli oma lähedastega seda teemat arutanud ja nüüd on vaja tegeleda juriidilise poole korraldamisega.

Täna, esmaspäeval, sain Taivo Pahmannilt informatsiooni, et rahvusooperist "Estonia" on võimalik saada vanad harjutussaali pingid, kokku 60 kohta. Peeter lubas abistada toolide transpordi koha pealt. Tundub, et head asjad hakkavad sündima.