teisipäev, 8. detsember 2009

Külaseltsi liikmed arutasid lähema aja tegevusi

Esmaspäeval 7. detsembril sai Patika söögitoas kokku Kautjala-Patika külaseltsi liikmed.
Kuuest seltsi asutajaliikmest oli kohal 5 seltsilist.
Arutasime seda, kuidas korralikult ellu viia kaks KOP'i toetuse saanud projekti - keda ja kuidas kaasata. Küla arengukavaga seonduvalt arutasime võimalike koosolekute/kokkusaamiste temaatikat ja korralduslikku poolt.
Samui oli teemaks Kultuurimaja saali renoveerimise projet, mille tarbeks selts kavatseb esitada rahalise toetuse saamiseks projekti PRIA-sse ja ka muudesse fondidesse. Ühiselt arutasime võimalikku ruumiprogrammi ja võimalikke ehituse etappe.
Viimase teemana oli arutluse all seltsi liikmeskonna suurendamine ja võimaliku liikmemaksu kehtestamine seltsi liikmetele. Ühiselt otsustati, et liikmemaksu suuruseks saab 100 krooni aastas. See summa võiks olla jõukohane kõigile, kes seltsiga liituda tahavad. Mis on seltsi liikmeks oleku plussid eelised. Ennekõike on see soov ja võimalus ise midagi oma kodukoha heaks ära teha ja tegevusi algatada. Seda soovi on tunnustanud ka Harju Maavalitsus ja Rae Vallavalitsus oma toetusega külaseltsi poolt algatatud projektidele.
OOTAME KÜLASELTSI RIDADESSE UUSI LIIKMEID.
Oma soovist Kautjala-Patika Külaseltsiga liituda, kirjuta e-postkasti margus.vain@mail.ee

Kommentaare ei ole: