Teisipäev, 12. juuli 2011

Patika eakamate põliselanike kokkusaamine

Patika küla 770 ürituste sarjas toimus 9. juulil Kure talus taas üks meeleolukas sündmus - Patika küla eakamate küla põliselanike kokkusamine. Kutse peale oli kohale tulnud: Mai Väljataga, Vaike Vihul, Linda Lehis, Valve Kingsepp, Heljo Helmet, Ellen Einard, Eha Järvoja, Ilme Hio, Milvi Oja, Arno Voosemaa, Arvo Talkis. Kokkusaamise korraldas Patika küla noorem põlvkond: Triin Sepp, Katrin Väljataga ja Margus Vain.




Muusika ja mõnusate vahetekstidega kostitas kokkutulnuid Jaan Elgula.

Ühises vestluses meenusid huvitavad seigad eelmise Eesti Vabariigi ajast ja kolhoosiajast. Mööda ei pääsenud me ka sõjakoledustest ja metsavendadest, kes Patikal kuuldavasti päris pikalt redus olid. 3-4 tundi möödusid liialt kiiresti ja osad avanesid alles kokkusaamise lõpul. Tundus, et meie küla väärikamatele jäi sellest kokkusaamisest hea mälestus ja lahkudes arvati, et selliseid kokkusaamisi võiks tulevikus jätkata.

Aitäh kõigile kohaletulnuile ja korraldajatele.