Neljapäev, 31. detsember 2009

Head vana-aasta lõppu ja veel paremat uue algust

Selle aasta jõulud ja aastavahetus on tänu rohkele lumele väga valged ja helged.


Nii ei tundugi aasta kõige lühemad päevad liiga lühikestena. Valgus annab jõudu ja värskendab vaimu algavaks aastaks.

Veel viimased tunnid on seda aastat järele jäänud. Kindlasti ei jõua nende jooksul kõiki seni tegemata asju ära teha ja kas peakski. Jõuame ka järgmisel aastal. Rõõmustame ja naudime looduse jõudu, mis on andnud sellel aasta läbi aegade suurema lumesaju detsembri kuus 43 cm ja seda tuleb veel kindlasti juurde.

Ilusat ja teguderohket aastavahetust kõigile külaelanikele ja meie küla sõpradele.

Pühapäev, 20. detsember 2009

Küla seltsimaja saali renoveerimisest

Lähiajal valmib endise Patika kultuurimaja saali ja selle kõrvalruumide renoveerimise projekt, et rahaliste võimaluste tekkimisel oleks võimalik korrastada küla kooskäimiskoht ja selle abil pakkuda külaelanikele erinevaid ühistegevuse võimalusi.

Anname endale selgelt aru, et selle projekti realiseerimine ei saa kerge olema, kuid kes ei proovi sel ka ei õnnestu.
Hetkel on plaan, et esitame külaseltsi nimel taotluse PRIA'le, et meetme 3.2 "Külade uuendamine ja arendamine" kaudu saada osaline rahastus kavandatavatele renoveerimistöödele.
Samuti oleme külaseltsi liikmetega arutanud heategevusliku oksjoni korraldamist 2010. aasta kevadel, et saada rahalisi vahendeid projekti omaosaluse tasumiseks.
Kui kellegil on mõtteid ja ideid, kuidas ta saaks selle projekti realiseerimisele kaasa aidata, võtke ühendust minuga e-posti margus.vain@mail.ee vahendusel.

Teisipäev, 15. detsember 2009

Vääna külakojas peeti Kodukant Harjumaa mõttetalguid

13. detsembril kogunes umbes 30 Harjumaa külaseltside esindajat Vääna Külakotta, et pidada maha mõttetalgud Harjumaa külaliikumise tuleviku perspektiividest.
Päeva esimeses pooles pidas päevajuht-koolitaja Toomas Roolaid loengu erinevatest otsustusmudelitest, alustades Käsu liinist lõpetades koos otsustamisega.
Peale väikest kehakinnistust arutasime kolmes rühmas läbi erinevad Harjumaa külaliikumise arengusuunad.
1. rühm pidi kirjeldama olukorda 5 aasta pärast tingimustes, kus igasugune maakonnasisene külade koostöö on soikunud.
2. rühm kirjeldas olukorda tingimustes, et koostöö jätkub sama aktiivselt kui seni ja 3. rühm sai ülesandeks kirjeldada Harjumaa külaliikumise positiivset stsenaariumi 5 aasta pärast.

Kõik töörühmad tulid oma tööga hästi toime ja erinevaid mõtteuid sai kirja suurel hulgal.
Lahkudes tunnistati, et selliseid kohtumisi on vaja ja loodetavasti toimub järgmine sarnane kokkusaamine juba uue aasta alguses. Täpsemat informatsiooni vt. MTÜ Kodukant Harjumaa kodulehelt http://www.kkharju.ee/ või küsi oma kandi külaseltsi inimeste käest.
Mõttetalgutest võtsid osa Harku, Kiili, Raasiku, Rae, Saku, Saue, Vasalemma ja Viimsi valla külaseltside esindajad. Rae vallast osalesid mõttetalgutel Lagedi, Kopli, Kadaka, Soodevahe, Rae, Vaidasoo ja Patika külade ja alevike esindajad.

Teisipäev, 8. detsember 2009

Külaseltsi liikmed arutasid lähema aja tegevusi

Esmaspäeval 7. detsembril sai Patika söögitoas kokku Kautjala-Patika külaseltsi liikmed.
Kuuest seltsi asutajaliikmest oli kohal 5 seltsilist.
Arutasime seda, kuidas korralikult ellu viia kaks KOP'i toetuse saanud projekti - keda ja kuidas kaasata. Küla arengukavaga seonduvalt arutasime võimalike koosolekute/kokkusaamiste temaatikat ja korralduslikku poolt.
Samui oli teemaks Kultuurimaja saali renoveerimise projet, mille tarbeks selts kavatseb esitada rahalise toetuse saamiseks projekti PRIA-sse ja ka muudesse fondidesse. Ühiselt arutasime võimalikku ruumiprogrammi ja võimalikke ehituse etappe.
Viimase teemana oli arutluse all seltsi liikmeskonna suurendamine ja võimaliku liikmemaksu kehtestamine seltsi liikmetele. Ühiselt otsustati, et liikmemaksu suuruseks saab 100 krooni aastas. See summa võiks olla jõukohane kõigile, kes seltsiga liituda tahavad. Mis on seltsi liikmeks oleku plussid eelised. Ennekõike on see soov ja võimalus ise midagi oma kodukoha heaks ära teha ja tegevusi algatada. Seda soovi on tunnustanud ka Harju Maavalitsus ja Rae Vallavalitsus oma toetusega külaseltsi poolt algatatud projektidele.
OOTAME KÜLASELTSI RIDADESSE UUSI LIIKMEID.
Oma soovist Kautjala-Patika Külaseltsiga liituda, kirjuta e-postkasti margus.vain@mail.ee

Neljapäev, 3. detsember 2009

KOP'i sügisvoor oli Kautjala-Patika Külaseltsile edukas

Kui ma septembri lõpus Kautjala-Patika külaseltsi nimel Kohaliku Omaalgatuse Programmi 2009 a sügisvooru kahte projekti kirjutasin, ei osanud küll loota, et mõlemad projektid saavad positiivse rahastusotsuse. Kaks kuud ootamist päädis täna Harju maavanema korralduse nr. 2330-k jõudmisega minu e-postkasti. 64 projektitaotlust said positiivse rahastusotsuse nende seas 8 projekti Rae valla külaseltsidelt ja nende seast omakorda 2 Kautjala-Patika külaseltsilt.

Arvan, et sellise hea tulemuse saavutamisel on väga suur osa nii Rae Valla Alevike- ja Külavanemate Seltsi, kui ka Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse poolt korraldatud koolitustel. Suur tänu neile selle eest.

Toetust saame nii Patika küla arengukava koostamiseks kui ka videokaamera ja projektori ostuks, et küla sündmusi ja koosolekuid paremini jäädvustada ja taasesitleda.
Positiivsed otsused juba esimesel taotlemisel annavad lootust tulevikus, aga panevad samas ka kohustuse edaspidi veelgi paremaid projekte kirjutada.