Pühapäev, 25. oktoober 2020

Külade üldkoosolek 25. oktoobril 2020 - arengukava kinnitamine!

 25. oktoobril 2020 toimunud Patika ja Kautjala külade üldkoosolek kinnitas külade arengukava aastateks 2020-2025.

Arengukava on leitav külaseltsi veebilehelt www.kautjalapatika.ee..

Üldkoosolek toimus Vanas koolimajas, kus kokku said vana ja uus - elav tuli kaminas ja kaasaegne esitlustehnika, ning hulk toredaid külaelanikke. Loodame, et peatselt saame võimaluse hakata koolimaja renoveerima, et seal järjest rohkem kokkusaamisi toimuda võiks.
Suur tänu kõigile osalejatele ja abilistele!